Ôn lại những kỷ niệm thời học sinh cắp sách đến trường qua những bức ảnh chế vô cùng hài hước và dí dỏm.
P/S: Hồi còn cắp sách, admin Hình Ảnh Việt Nam cũng rất thích vẽ “bậy” vào sách giáo khoa 🙂

 

Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (11)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (12)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (13)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (14)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (15)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (16)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (17)Hi