Hình ảnh các vị vua chúa triều đại nhà Nguyễn

Vào thời đại phong kiến, chỉ cần nhìn mặt vua là cũng có thể rơi đầu vì chỉ muốn ám sát vua nên mới muốn biết mặt vua như thế nào mà thôi. Cũng nhờ vào cái tục lệ nầy mà xưa kia vua Lê Lợi đã thoát chết khi bị quân Minh vây, chỉ cần vua mặc quần áo thường là có thể chạy thoát vì không ai biết mặt vua ra sao.

Dưới thời Pháp thuộc, các ông Vua Việt Nam đã trở thành những “tài tử” nổi tiếng để Pháp bán bưu thiệp, thời đó phải coi là một nhục quốc thể. Nhưng cũng “nhờ” vào đó mà ngày nay chúng ta mới biết được khuôn mặt của các vì vua.

Vua Gia Long (1802-1820)

Vua Gia Long, người thành lập Triều đại nhà Nguyễn

Vua Gia Long, người thành lập Triều đại nhà Nguyễn

Hoàng tử Cảnh (hình vẽ bên Pháp bởi họa sĩ Maupérin vào năm 1787)

Hoàng tử Cảnh (hình vẽ bên Pháp bởi họa sĩ Maupérin vào năm 1787)

Vua Minh Mạng (1820-1840)

Vua Minh Mạng

Vua Minh Mạng

Ấn của vua Minh Mạng

Ấn của vua Minh Mạng

Lăng vua Minh Mạng ở Huế

Lăng vua Minh Mạng ở Huế

Cổng vào lăng vua Minh Mạng

Cổng vào lăng vua Minh Mạng

Vua Tự Ðức (1847-1883)

Vua Tự Ðức

Vua Tự Ðức

Các bà vợ vua Tự Ðức sống đến đầu thế kỷ thứ 20

Các bà vợ vua Tự Ðức sống đến đầu thế kỷ thứ 20

Vua Hàm Nghi (1884-1885)

Vua Hàm Nghi

Vua Hàm Nghi

Di ảnh vua Hàm nghi thờ tại lâu đài De la Nauche (France)

Di ảnh vua Hàm nghi thờ tại lâu đài De la Nauche (France)

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie

Dân chúng chờ đợi xe đám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie

Dân chúng chờ đợi xe đám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie

Ngôi mộ của vua Hàm Nghi ở làng Thonac (France

Ngôi mộ của vua Hàm Nghi ở làng Thonac (France

Vua Ðồng Khánh (1885-1889)

Vua Ðồng Khánh

Vua Ðồng Khánh

Vua Thành Thái (1889-1907)

Từ trái sang phải, 3 hoàng tử: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm. Các em của Vua Thành Thái (1891)

Từ trái sang phải, 3 hoàng tử: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm. Các em của Vua Thành Thái (1891)

Hai người vợ của vua Thành Thái

Hai người vợ của vua Thành Thái

Các anh em của vua Thành Thái và các ông thầy (phụ đạo)

Các anh em của vua Thành Thái và các ông thầy (phụ đạo)

Vua Thành Thái

Vua Thành Thái

Vua Thành Thái trong triều phục

Vua Thành Thái trong triều phục

Vua Thành Thái trong lúc còn tại vị

Vua Thành Thái trong lúc còn tại vị

Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion

Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion

Vua Thành Thái và em tới thăm quan toàn quyền (1900)

Vua Thành Thái và em tới thăm quan toàn quyền (1900)

Vua Thành Thái và em tới thăm quan toàn quyền (1900)

Vua Thành Thái và em tới thăm quan toàn quyền (1900)

Cựu hoàng Thành Thái về thăm Huế lần cuối (1953)

Cựu hoàng Thành Thái về thăm Huế lần cuối (1953)

Vua Bảo Ðại đến thăm cựu hoàng Thành Thái tại Saigon (1953)

Vua Bảo Ðại đến thăm cựu hoàng Thành Thái tại Saigon (1953)

Hoàng hậu Từ Minh, thân mẫu cựu hoàng Thành Thái

Hoàng hậu Từ Minh, thân mẫu cựu hoàng Thành Thái

Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái

Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái

Vua Duy Tân (1907-1916)

Vua Duy Tân (5-9-1907)

Vua Duy Tân (5-9-1907)

Vua Duy Tân (19-9-1907)

Vua Duy Tân (19-9-1907)

Vua Duy Tân

Vua Duy Tân

Vua Duy Tân (1907)

Vua Duy Tân (1907)

Vua Duy Tân (năm 30 tuổi)

Vua Duy Tân (năm 30 tuổi)

Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân

Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân

Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)

Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)

Duy Tân và các anh chị em

Duy Tân và các anh chị em

Vua Khải Ðịnh (1916-1925)

Vua Khải Ðịnh

Vua Khải Ðịnh

Vua Khải Ðịnh

Vua Khải Ðịnh

Vua Khải Ðịnh

Vua Khải Ðịnh

Vua Khải Ðịnh

Vua Khải Ðịnh

Vua Khải Ðịnh

Vua Khải Ðịnh

Vua Khải Ðịnh và thái tử Vĩnh Thụy tại Paris năm 1922

Vua Khải Ðịnh và thái tử Vĩnh Thụy tại Paris năm 1922

Bà Ân phi Hồ Thị Chỉ, vợ của vua Khải Định (theo ông Nguyễn Duy Chính ở VN)

Bà Ân phi Hồ Thị Chỉ, vợ của vua Khải Định (theo ông Nguyễn Duy Chính ở VN)

Vua Bảo Ðại (1925-1945)

Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai)

Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai)

Thái tử Vĩnh Thụy  (1925)

Thái tử Vĩnh Thụy (1925)

Vua Bảo Ðại

Vua Bảo Ðại

Vua Bảo Ðại

Vua Bảo Ðại

Vua Bảo Ðại và Hoàng hậu Nam Phương

Vua Bảo Ðại và Hoàng hậu Nam Phương

Hoàng hậu Nam Phương, vợ của vua Bảo Ðại

Hoàng hậu Nam Phương, vợ của vua Bảo Ðại

Hoàng hậu Nam Phương

Hoàng hậu Nam Phương

Vua Bảo Ðại

Vua Bảo Ðại

Vua Bảo Ðại trong một buổi lễ năm 1933

Vua Bảo Ðại trong một buổi lễ năm 1933

Cựu hoàng Bảo Ðại bên Pháp (tháng 12 năm 1995)

Cựu hoàng Bảo Ðại bên Pháp (tháng 12 năm 1995)

Cựu hoàng Bảo Ðại và chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bửu

Cựu hoàng Bảo Ðại và chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bửu

Chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bửu

Chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bửu

Thái tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại

Thái tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại

Thái tử Bảo Long và các quan đại thần

Thái tử Bảo Long và các quan đại thần

Những người trong hoàng tộc

Một Hoàng Thái hậu (không biết tên gì)

Một Hoàng Thái hậu (không biết tên gì)

Ðám ma mẹ vua (không biết của ai) (1908)

Ðám ma mẹ vua (không biết của ai) (1908)

Ðám ma mẹ vua (không biết của ai) (1908)

Ðám ma mẹ vua (không biết của ai) (1908)

HinhanhVietNam.com sưu tầm từ Free.fr