Chỉ có ở Việt Nam

Phát âm miền Tây Nam Bộ

Chuyện cười. Phát âm miền Tây Nam Bộ. Tại một cơ quan nọ có 3 người đàn ông mang 3 cái tên: Hoan, Quan và Quang, mà theo giọng của người miền Tây Nam Bộ thì chỉ có duy nhất kiểu phát âm là “Wang”. Một hôm,

Những đôi dép huyền thoại

Ảnh chế vui: Những đôi dép huyền thoại tại Việt Nam

Tại sao phụ nữ miền Nam xưa thường ngồi xe một bên

(*) – Xin lưu ý rằng Quy định ngồi xe một bên chỉ chính thức ban hành vào năm 1972 dưới thời VNCH, trước đó phụ nữ Miền Nam vẫn ngồi một bên. Người Việt xưa vốn đề cao sự kín đáo nơi người phụ nữ …