Một vài hình ảnh về lớp học và trường học ngày xưa.

Bài viết luôn được cập nhật liên tục, bạn đọc có tư liệu liên quan xin vui lòng gửi cho HinhanhVietNam.com !

Sự cải cách quan trọng nhất trong nền giáo dục của người Pháp đã đem tới cho Việt-Nam là các bộ môn khoa học.Trong nhiều thế kỷ, dân Việt-Nam chỉ dựa trên nền triết lý Khổng Mạnh để tổ chức gia đình và xã hội, tất cả đều dựa trên chữ nghĩa.

Ông đồ và học trò

Ông đồ và học trò

Trường làng

Trường làng

Trường tỉnh

Trường tỉnh

Học trò của một trường trung học

Học trò của một trường trung học

Một lớp học

Một lớp học

Một lớp học thời Pháp

Một lớp học thời Pháp

Giờ địa lý

Giờ địa lý

Giờ hóa học

Giờ hóa học

Giờ sinh vật học

Giờ sinh vật học

Giờ thể thao

Giờ thể thao

Giờ lịch sử ?

Giờ lịch sử ?

Giờ thể thao

Giờ thể thao