Ngày xưa dưới thời phong kiến, vấn đề đưa tin là chỉ có trong lãnh vực triều đình mà thôi. Dân chúng thì chỉ có thể chờ cơ hội để nhờ người này hay người nọ mang thư giùm. Người Pháp có công trong việc tạo ra một hệ thống đưa tin cho toàn dân.

Nghề đưa thư vào thời này hơi nguy hiểm vì lãnh thổ Việt Nam còn nhiều rừng rú, nơi ẩn náu nhiều thú dữ, nhất là cọp. Có rất nhiều người phát thư bị cọp vật trong khi hành nghề.

Một đoàn xe chở thơ Saigon Can-Tho

Một đoàn xe chở thơ Saigon – CanTho

Xe phát thơ Saigon Tay Ninh

Xe phát thơ Saigon Tay Ninh

Ðoàn vận tải thơ bằng chân!

Ðoàn vận tải thơ bằng chân!

Nghỉ ngơi

Nghỉ ngơi

Công tác chuẩn bị trước khi lên đường phát thư

Công tác chuẩn bị trước khi lên đường phát thư

Cọp mò vào làng dân

Cọp mò vào làng dân

Một con cọp bị bắt (1937)

Một con cọp bị bắt (1937)

Một con cọp bị giết

Một con cọp bị giết

Nhiều khi phải đi bằng voi để tránh gặp thú dữ

Nhiều khi phải đi bằng voi để tránh gặp thú dữ

Chổ trú đêm trong rừng cho mấy người phát thơ

Chổ trú đêm trong rừng cho mấy người phát thơ


HinhanhVietNam.com theo free.fr