Tục ăn trầu, nét văn hoá giản dị lâu đời của người Việt  Đôi nét về tục ăn trầu Ăn trầu là một phong tục cổ truyền của người Việt Nam có từ thời Hùng Vương. Miếng trầu gắn liền với một câu chuyện cổ tích Trầu