Tôi đã và đang ăn thường xuyên bánh bao mang cái tên mộc mạc và ngồ ngộ – Cả Cần . Loại bánh bao ngon nhất mà tôi từng được ăn ở đất Sài Gòn này!  Bánh bao Cả Cần “Bánh bao Cả Cần” là thứ bánh bao