Tìm hiểu văn hóa ẩm thực dịp lễ Trung thu của các nước châu Á Dù có khác biệt về chúng tộc, văn hóa hay lịch sử phát triển, các quốc gia Châu Á đều có một điểm tương đồng lớn: ảnh hưởng sâu sắc của nền văn