bầu cử

Những hình ảnh lịch sử từ kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên

Ngày 6/1/1946 là lần đầu tiên người dân Việt Nam được đi bầu cử với tư cách là công dân của một nước độc lập. Cách đây 70 năm, chỉ sau mấy tháng giành được độc lập, ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên theo nguyên

Bầu cử thời Việt Nam Cộng Hòa

Xem video album loạt ảnh vận động bầu cử cũng như hình ảnh cử tri đi tham gia bỏ phiếu bầu nhân vật cao cấp nhất chính quyền VNCH thời bấy giờ! Giai đoạn những năm~1961 Còn đây là Glallery ảnh chất lượng cao hơn để quý bạn