Khám phá nét ẩm thực Sài Gòn qua những bức ảnh xưa cũ Bạn đã bao giờ mường tượng ra 50, 70 năm trước người Sài Gòn giải khát thế nào chưa? Hơn 50 năm trước, người Sài Gòn chuộng giải khát với nước mía ép tay,