Đây là một trung tâm IBM ( International Business Machines), tức là tập đoàn máy tính điện tử quốc tế. Tập đoàn này đã thiết lập trong nền đệ nhị Cộng Hoà tại Sài Gòn 2 trung tâm điện toán lớn trong vùng Đông Nam Á vào