Mời các bạn xem những hình ảnh bất ngờ về Việt Nam rất cổ xưa (thập niên 1890)  hết sức quý giá. Ít ai biết rằng, đã từng có Tượng Nữ thần Tự do trên đỉnh Tháp Rùa, cầu Thê Húc “khẳng khiu”, bãi lầy ở nơi