White mice là gì? Lính Mỹ thường gọi cảnh sát VN hồi đó là White mice nghĩa là chuột trắng vì đồng phục từ áo quần đến găng tay đều màu trắng giống chuột bạch. Gọi cảnh sát là chuột bạch là vì lính Mỹ không thích cảnh