Cầu Ba Cẳng ở đâu? Tại sao gọi là dân chơi cầu ba cẳng? Hãy cùng Hình ảnh Việt Nam xưa khám phá cây cầu đặc biệt thú vị này nhé. DÂN CHƠI … ” CẦU BA CẲNG ” là ai.?… Người Sài gòn khi dùng cụm