Hàng chục năm sau cuộc chiến, nhiều thế hệ người Mỹ vẫn đặt câu hỏi “chúng ta đã làm gì ở Việt Nam? Để đạt được cái gì?”. Điều đó được thể hiện rất rõ trên những chiếc bật lửa Zippo – vật bất ly thân của lính