Xem video album loạt ảnh vận động bầu cử cũng như hình ảnh cử tri đi tham gia bỏ phiếu bầu nhân vật cao cấp nhất chính quyền VNCH thời bấy giờ! Giai đoạn những năm~1961 Còn đây là Glallery ảnh chất lượng cao hơn để quý bạn