HinhanhVietNam.com đã từng giới thiệu các loại xe máy Sài Gòn trước năm 1975 và xe ba gác cổ. Nay xin mời bạn xem ký ức về xe lam – Một phần không thể thiếu khi nhớ về Sài Gòn xưa! Xe lam bắt nguồn từ tên