Những năm 1950-1960, xe ngựa kéo là phương tiện vận chuyển công cộng chủ yếu, len lỏi trên các đường phố Sài thành cùng với xe máy, xe đạp, xe kéo tới xe xích lô,.. Tại sao gọi là xe Thổ mộ? Loại xe này có cái