Xe kéo là một phương tiện di chuyển rất hợp thời trang vào lúc xưa. Xin đọc bài viết về lịch sử của chiếc xe kéo để nắm thêm chi tiết.

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Saigon

Phu kéo xe ở Saigon

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Phu kéo xe ở Hà Nội

Đội xe kéo ngày xưa

Đội xe kéo ngày xưa

Xe kéo ngày xưa

Xe kéo ngày xưa

Xe kéo ngày xưa

Xe kéo ngày xưa

Phu Xe kéo Sài Gòn xưa

Phu Xe kéo Sài Gòn xưa

Xe kéo Sài Gòn xưa

Xe kéo Sài Gòn xưa

Xe kéo Sài Gòn xưa

Xe kéo Sài Gòn xưa

Xe kéo tại Lạch Tray

Xe kéo tại Lạch Tray

Những người đàn bà làm phu kiệu

Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn

Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn

Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn

Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn

Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn

Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn

Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn

Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn

Phu kiệu ngồi nghỉ

Phu kiệu ngồi nghỉ