Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc

Một vài hình ảnh về lớp học và trường học ngày xưa.

Bài viết luôn được cập nhật liên tục, bạn đọc có tư liệu liên quan xin vui lòng gửi cho HinhanhVietNam.com !

Sự cải cách quan trọng nhất trong nền giáo dục của người Pháp đã đem tới cho Việt-Nam là các bộ môn khoa học.Trong nhiều thế kỷ, dân Việt-Nam chỉ dựa trên nền triết lý Khổng Mạnh để tổ chức gia đình và xã hội, tất cả đều dựa trên chữ nghĩa.

Ông đồ và học trò
Ông đồ và học trò
Trường làng
Trường làng
Trường tỉnh
Trường tỉnh
Học trò của một trường trung học
Học trò của một trường trung học
Một lớp học
Một lớp học
Một lớp học thời Pháp
Một lớp học thời Pháp
Giờ địa lý
Giờ địa lý
Giờ hóa học
Giờ hóa học
Giờ sinh vật học
Giờ sinh vật học
Giờ thể thao
Giờ thể thao
Giờ lịch sử ?
Giờ lịch sử ?
Giờ thể thao
Giờ thể thao
Làm tượng chân dung bán thân, đúc tượng đồng thu nhỏ
Quảng Cáo: Đúc tượng đồng, làm tượng chân dung.... từ hình ảnh chụp/ tranh vẽ
Có thể bạn sẽ thích
Loading...