So sánh trang phục xưa của Việt Nam và Triều Tiên

 

Trang phục đại triều của vua Triều Tiên và Việt Nam (vua Khải Định)
Trang phục đại triều của vua Triều Tiên và Việt Nam (vua Khải Định)
Trang phục đại triều của quan Triều Tiên và Việt Nam (thời Nguyễn)
Trang phục đại triều của quan Triều Tiên và Việt Nam
Thường phục của nam nhân Triều Tiên và Việt Nam
Thường phục của nam nhân Triều Tiên và Việt Nam
Đại triều phục của vương hậu Triều Tiên và hoàng hậu Việt Nam
Đại triều phục của vương hậu Triều Tiên và hoàng hậu Việt Nam
Lễ phục của vương hậu Triều Tiên và hoàng hậu Việt Nam
Lễ phục của vương hậu Triều Tiên và hoàng hậu Việt Nam
Áo cưới cung đình của nữ quý tộc Triều Tiên và Việt Nam
Áo cưới cung đình của nữ quý tộc Triều Tiên và Việt Nam
Tế phục của vua Triều Tiên và Việt Nam
Tế phục của vua Triều Tiên và Việt Nam
Võ phục cung đình của Triều Tiên và Việt Nam
Võ phục cung đình của Triều Tiên và Việt Nam
thường phục của quan chức Triều Tiên và Nguyễn
thường phục của quan chức Triều Tiên và Nguyễn
trang phục của các quan viên Triều Tiên và Việt Nam
trang phục của các quan viên Triều Tiên và Việt Nam
trang phục nữ nhân Triều Tiên và Việt Nam
trang phục nữ nhân Triều Tiên và Việt Nam
Thường triều phục/ tế phục của quan viên Triều Tiên và Việt Nam
Thường triều phục/ tế phục của quan viên Triều Tiên và Việt Nam
Võ phục cách tân của vua Triều Tiên và Việt Nam ( vua Khải Định)
Võ phục cách tân của vua Triều Tiên và Việt Nam ( vua Khải Định)
Võ phục truyền thống của vua Triều Tiên và Việt Nam (vua Thành Thái)
Võ phục truyền thống của vua Triều Tiên và Việt Nam (vua Thành Thái)

Theo FB/MÀU ÁO HOA RỪNG

Làm tượng chân dung bán thân, đúc tượng đồng thu nhỏ
Quảng Cáo: Đúc tượng đồng, làm tượng chân dung.... từ hình ảnh chụp/ tranh vẽ
Có thể bạn sẽ thích
Loading...