Tất cả dừng lại và chờ cho trẻ em băng qua đường

Tất cả dừng lại và chờ cho trẻ em băng qua đường, Hà Nội ngày 23/05/1954.
Robert Capa – Indochina 1954. Last days of French war in Indochina.
Robert Capa © International Center of Photography
Hanoi. May 23rd, 1954.
French Soldiers waiting for children to cross the road

Quảng Cáo: Đúc tượng đồng, làm tượng chân dung.... từ hình ảnh chụp/ tranh vẽ
trẻ em Việt Nam
Bình luận (0)
Thêm bình luận