Ảnh tuyệt đẹp về xứ Huế cuối thập niên 1920

Vẻ đẹp thâm trầm của xứ Huế cuối thập niên 1920 trong loạt ảnh của Raymond Chagneau, một nhà vẽ bản đồ người Pháp làm việc tại Việt Nam từ 1925-1930.

 

Nhà bia trong khu lăng vua Đồng Khánh.

 

 

Cổng Ngọ Môn.

Cận cảnh Ngọ Môn.

Cùng chủ đề

Cột cờ Hoàng thành Huế.

Khu vực phía trước lăng Gia Long với hồ nước, hai trụ biểu và núi Đại Thiên Thọ.

Hồ nước ở lăng Minh Mạng.

Chợ Đông Ba với tháp chuông ở trung tâm.

Một góc chợ Đông Ba.

Theo kienthuc.net.vn

Ảnh tuyệt đẹp về xứ Huế cuối thập niên 1920
Xin bạn tích dấu sao

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chia sẻ cũng là một cách để bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử!