Bầu cử thời Việt Nam Cộng Hòa

Xem video album loạt ảnh vận động bầu cử cũng như hình ảnh cử tri đi tham gia bỏ phiếu bầu nhân vật cao cấp nhất chính quyền VNCH thời bấy giờ! Giai đoạn những năm~1961

Có thể bạn sẽ thích
Loading...