Browsing Category

Địa danh lịch sử

Sông Tô Lịch xưa

Sông Tô Lịch là một con sông nhỏ, chảy trong địa phận thủ đô Hà Nội. Dòng chính sông Tô Lịch khi chảy qua các quận…