Cộng đồng người Hoa thời xưa tại Sài Gòn Chợ Lớn

Lịch sử Trung Quốc và Việt Nam rất gắn liền nhau, sự hiện diện của người Hoa trên đất Việt đã có từ ngàn xưa, người dân Trung Quốc rất giỏi về buôn bán, họ hay sống chung đoàn tụ lại với nhau. “Chợ Lớn” là khu phố người Hoa rất lớn ở Saigon, cũng giống như là quận 13 của Paris vậy.

Cộng đồng người Hoa
Cộng đồng người Hoa
Cộng đồng người Hoa
Cộng đồng người Hoa
Phái đoàn Trung Quốc
Phái đoàn Trung Quốc
Chợ lớn thuở sơ khai
Chợ lớn thuở sơ khai
Thợ sửa giày
Thợ sửa giày
Bán hủ tiếu
Bán hủ tiếu
Ðám ma
Ðám ma
Back to the Future
Back to the Future
Hút thuốc phiện
Hút thuốc phiện
Ðang làm vịt quay
Ðang làm vịt quay
Ðoàn hát Quảng
Ðoàn hát Quảng
Nhà hát người Tàu
Nhà hát người Tàu
Chùa Tàu
Chùa Tàu
Một ngôi chùa ở Chợ Lớn
Một ngôi chùa ở Chợ Lớn
Ðường Canton trong Chợ lớn
Ðường Canton trong Chợ lớn
Hút thuốc (phiện, thuốc lào)
Hút thuốc (phiện, thuốc lào)
Hút thuốc phiện
Hút thuốc phiện
Gia đình giàu người Hoa
Gia đình giàu người Hoa
Bán thuốc rong
Bán thuốc rong
Một nhà sư người Tàu
Một nhà sư người Tàu
Nam nghệ sĩ
Nam nghệ sĩ
Nữ nghệ sĩ
Nữ nghệ sĩ
Một cô gái Nûng
Một cô gái Nûng
Một người Hoa trung lưu
Một người Hoa trung lưu
Đám rước
Đám rước
Đám múa lân, Cholon_la_procession_du_dragon
Đám múa lân
Đốt pháo ở Chợ Lớn, Cholon_tir_des_petards_n49
Đốt pháo ở Chợ Lớn
Bên trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn
Bên trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn
Một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn
Một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn
Một gia đình người Hoa ở Lào Kay
Một gia đình người Hoa ở Lào Kay
Tiệm bán thịt
Tiệm bán thịt
Thương mại
Thương mại
Thợ máy người Hoa
Thợ máy người Hoa
Tập tục bó chân của người Hoa
Tập tục bó chân của người Hoa

 

 

 

Có thể bạn sẽ thích
Loading...