Lễ mừng thọ 40 tuổi của vua Khải Ðịnh

Những hình ảnh hiếm có về Lễ mừng thọ 40 tuổi (Tứ Tuần Đại Khánh) của vua Khải Ðịnh khoảng vào tháng 9-10 năm 1924

Nhờ những hình ảnh nầy mà chúng ta thấy được cố đô Huế vào thời xa xưa, lúc chưa bị chiến tranh tàn phá. Ngày nay, dù cho UNESCO có giúp đỡ Việt Nam để xây dựng lại những cung điện xưa (Hoàng Thành Huế) nhưng chỉ sẽ là những tòa nhà trống trải vô hồn.

 

Toàn cảnh cố đô Huế khi xưa
Toàn cảnh cố đô Huế khi xưa
Bên dòng sông Hương
Bên dòng sông Hương
Quan cảnh sau cổng thành
Quan cảnh sau cổng thành
Hoàng thành Huế nhìn từ trên cao
Hoàng thành Huế nhìn từ trên cao
Cổng-vào-cung-điện-Huế
Một cổng vào cung điện
Thêm một cổng vào cung điện
Thêm một cổng vào cung điện
Một lối đi trong điện Cần Chánh
Một lối đi trong điện Cần Chánh
Nơi trưng bày những lễ vật của quan khách
Nơi trưng bày những lễ vật của quan khách
Những lễ vật
Những lễ vật
Những lễ vật
Những lễ vật
Những lễ vật
Những lễ vật
Những lễ vật
Những lễ vật
Ðoàn hát Nam-Ðịnh
Ðoàn hát Nam-Ðịnh
Nhóm nhạc sĩ của một dân tộc thiểu số
Nhóm nhạc sĩ của một dân tộc thiểu số
Ðoàn vũ công miền Nam
Ðoàn vũ công miền Nam
Ðoàn vũ công của Vinh và Thanh Hóa
Ðoàn vũ công của Vinh và Thanh Hóa
Phía bên trong cửa Ngọ Môn
Phía bên trong cửa Ngọ Môn
Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh
Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh
Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh
Bá quan lạy khi vào tới điện Cần Chánh
Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa
Bá quan lạy khi vào tới điện Thái Hòa
Vua Khải Ðịnh đang dùng cơm trưa ở điện Cần Chánh
Vua Khải Ðịnh đang dùng cơm trưa ở điện Cần Chánh
Vua đãi cơm chiều cho bá quan ở điện Cần Chánh
Vua đãi cơm chiều cho bá quan ở điện Cần Chánh
Ðiện Thái Hòa
Ðiện Thái Hòa
Thuyền của Thái Hậu và các bà phi coi đua thuyền
Thuyền của Thái Hậu và các bà phi coi đua thuyền
Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai) và một viên quan
Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai) và một viên quan
Có thể bạn sẽ thích
Loading...