Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Ðây là đoàn lính người Việt đi làm cho Tây, còn được gọi là Lính Tập, họ nằm dưới sự chỉ huy của người Pháp, khác với người Lính Thú là lính của Việt Nam, nằm dưới quyền chỉ huy của các Vua Quan Việt Nam.

Có nhiều loại Lính Tập : Lính ở các tỉnh, phủ, huyện gọi là lính Khố Xanh : ngang lưng có thắt cái đaixanh phía trong áo, chỉ để lòi ra 1 mảnh. Lính của chánh phủ Ðông Dương gọi là lính Khố Ðỏ (cũng thắt đai y như vậy nhưng là màu đỏ)

Tây đã đem người Việt qua Pháp để chiến đấu trong kỳ đệ nhất thế chiến, trong đó có 43 000 quân (với 1 123 thiệt mạng) và 49 000 nhân công(1).

(1) Tài liệu trong sách “L’Indochine en cartes postales” của Jean Noury, nhà xuất bản publi-fusion.

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc
Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc
Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc
Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc
Lính Việt trong mặt trận sông Marne, 1918 Pháp
Lính Việt trong mặt trận sông Marne, 1918 Pháp
Lính Việt trồng rau trong vườn của điện Versailles
Lính Việt trồng rau trong vườn của điện Versailles
Một đoàn lính Việt (bên Pháp)
Một đoàn lính Việt (bên Pháp)
Lính Việt nấu cơm (bên Pháp)
Lính Việt nấu cơm (bên Pháp)

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Bữa cơm (bên Pháp)
Bữa cơm (bên Pháp)
Trong một nhà máy chế tạo súng đạn ở Pháp
Trong một nhà máy chế tạo súng đạn ở Pháp
Lễ phát huy chương cho quan Việt Nam ở bệnh viện Nogent-sur-Marne
Lễ phát huy chương cho quan Việt Nam ở bệnh viện Nogent-sur-Marne
Quân đội Việt Nam đi diễn hành (bên Pháp) trong ngày quốc khánh Pháp (1913)
Quân đội Việt Nam đi diễn hành (bên Pháp) trong ngày quốc khánh Pháp (1913)
Ðoàn lính Việt viễn chinh
Ðoàn lính Việt viễn chinh
Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc
Lính Vĩnh Long

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc
Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc
Ngựa chiến của lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc
Ngựa chiến của lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc
Một buổi huấn luyện binh lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc
Một buổi huấn luyện binh lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

 

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính đông dương ở Lào-Cai
Lính đông dương ở Lào-Cai

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính đánh thuê người  Algérien
Lính đánh thuê người Algérien
Con lính
Con lính
Khánh thành đài tưởng niệm
Khánh thành đài tưởng niệm
Lính bị phạt
Lính bị phạt

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Một cuộc dừng quân trong chiến dịch năm 1894
Một cuộc dừng quân trong chiến dịch năm 1894

Lính thuộc địa dưới thời Pháp thuộcLính thuộc địa dưới thời Pháp thuộc

Lính đông dương ở Móng-Cái
Lính đông dương ở Móng-Cái
Lính phòng bị
Lính phòng bị
Lính thuộc địa của tiểu đoàn 10
Lính thuộc địa của tiểu đoàn 10

HinhanhVietNam.com sưu tầm từ free.fr

 

Có thể bạn sẽ thích
Loading...