Gia Long

Vua Gia Long, Minh Mạng và cuộc chiến bài trừ mê tín dị đoan

Đã hơn 200 năm trôi qua nhưng cuộc chiến chống tà đạo, trừ dẹp nạn mê tín trong dân gian của hoàng đế Gia Long và sau đó là người kế nghiệp, hoàng đế Minh Mạng, vẫn còn đẫm tính thời sự! Chúa Nguyễn Ánh bình định

Dáng hình Hà Nội qua ảnh xưa và nay

Năm 1805, vua Gia Long lệnh phá bỏ thành cũ, xây lại thành mới nhỏ hẹp hơn rất nhiều so với Hoàng thành các thời vua trước vì cho rằng đây chỉ còn là Trấn Bắc thành. Thành hình vuông mỗi bề chừng một cây số xung

Bút pháp Hán tự của các vị Vua nhà Nguyễn

Một trang mạng Trung Quốc đăng ảnh vài mẫu bút tích của một số vị vua Nhà Nguyễn. Mời bạn xem và cho ý kiến!