Browsing Tag

Logo Sài Gòn

Logo Sài Gòn năm 1870

Khi chiếm Sài Gòn, người Pháp đã sáng tác ra logo này. Hình ảnh hai con cọp trong logo thể hiện đây là vùng đất…