Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900
Những hình ảnh dưới đây được giới thiệu trong một ấn phẩm có tiêu đề “Bắc Bộ 1900” (Le Tonkin eu 1900) được xuất bản nhân triển lãm thế giới tại Paris, Pháp vào năm 1900.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Người cửu vạn đẩy xe cút kít chở gạo.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Xe kéo tay là phương tiện kiếm cơm của rất nhiều người dân nghèo thời thuộc địa.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Một quầy hàng bán đồ gốm.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Nghề lấy ráy tai dạo.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Cậu bé bán khoai.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Chở lợn bằng xe cút kít.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Cụ ông bán chiếu cói.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Sản xuất và bày bán dép ngay tại chỗ.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Sản xuất đồ gia dụng bằng tre.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Nghề làm ô lọng.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Những người cửu vạn lúc rỗi việc.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Nghề khảm trai mỹ nghệ.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Một nghệ nhân thêu cờ phướn.

Ảnh hiếm : Kế sinh nhai trên phố ở Việt Nam năm 1900

Những tấm da đang được căng tại một xưởng thuộc da trâu bò.

Theo KIẾN THỨC / BELLE INDOCHINE

Có thể bạn sẽ thích
Loading...