Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

Ôn lại những kỷ niệm thời học sinh cắp sách đến trường qua những bức ảnh chế vô cùng hài hước và dí dỏm.
P/S: Hồi còn cắp sách, admin Hình Ảnh Việt Nam cũng rất thích vẽ “bậy” vào sách giáo khoa 🙂

 

Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (1) Bộ ảnh chế hài hước về thời học sinh

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (11)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (12)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (13)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (14)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (15)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (16)

anh che hoc sinh - thoi hoc tro - ve bay sach giao khoa (17)Hi

You might also like

Chúng tôi muốn nghe ý kiến/đóng góp của bạn!

Chia sẻ cũng là một cách để bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử!