Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt

Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt

Chợ Phong Thổ, Lai Châu

Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt
Làng nhà sàn
Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt
Nhà nổi trên sông
Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt

Nhà nổi

Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt

Tam quan chùa Láng, Hà Nội
Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt
Chùa Láng, Hà Nội
Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt
Kiểu tóc truyền thống
Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt
Giếng, Sông Cầu
Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt
Vườn trong hoàng cung Huế
Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt

Triều phụcBộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt

Bờ sông, Thủ Đức

Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt
Đường cái (?)
Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt
Dệt lưới

Nguồn: tranthanhnhan1963g

Bộ bưu ảnh xưa rất lạ mắt
Xin bạn tích dấu sao

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chia sẻ cũng là một cách để bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử!