Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Sau Hiệp định Genève chuẩn bị di cư vào Nam, một lượng lớn người dân làm cho Pháp, dân công giáo, những người không thích cộng sản,… đã theo tuyên truyền, hoặc tự nguyện di cư vào Nam.

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Bán đồ đạc chuẩn bị di cư vào nam sau khi Hiệp định Genève được công bố

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… những ngày cuối cùng ở Hà Nội

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Việt Minh và Pháp bàn giao bót Hàng Trống

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… bộ đội tiến vào tiếp thu bót Hàng Trống, lúc này đang là Ty Cảnh Sát TP Hà Nội
Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… tiếp thu bót Hàng Trống

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. lễ hạ cờ Tây lần cuối cùng trong thành Hà Nội, phía trước Đoan Môn, chấm dứt hơn 70 năm chiếm đóng thành Hà Nội từ năm 1883 của quân Pháp.

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… lễ hạ cờ Tây lần cuối cùng trong thành Hà Nội,

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… lễ hạ cờ Tây lần cuối cùng trong thành Hà Nội,

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. những ngày cuối cùng của Hà Nội, bệnh viện Yersin

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… Tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội.

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. … Tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội.

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. … Tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội.

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… Jul 1954, dân chúng đọc Viet-Nam Presse

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. Jul 1954, dân chúng đọc Viet-Nam Presse

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Bộ đội Việt Minh tiến vào tiếp quản Hà Nội

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Bộ đội Việt Minh tiến vào tiếp quản Hà Nội

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Bộ đội Việt Minh tiến vào tiếp quản Hà Nội

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Bộ đội Việt Minh tiến vào tiếp quản Hà Nội

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…di cư vào nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. di cư vào nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Chuẩn bị lên tầu vào nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Chuẩn bị lên tầu vào nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… mẹ và hai con, tay xách nách mang, trên đường vào miền Nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… tìm đường vào miền Nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. ra phi trường Gia Lâm vào Nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

,,,, ra phi trường Gia Lâm

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… phi trường Gia Lâm

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… … phi trường Gia Lâm

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… Hải Phòng

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… lên tầu vào Nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. di cư vào Nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… lên tầu vào Nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… lên tầu vào Nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… lên tầu vào Nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. lên tầu vào Nam

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… Hải Phòng 1954

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Operation Passage to Freedom, October 1954 đi tìm tự do

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

… người ở lại

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. người ở lại

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Hải Phòng 1954

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…. Hải Phòng 1954

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

USS Bayfield di cư vào Nam 3 September 1954

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

USS Bayfield di cư vào Nam 3 September 1954

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

USS Bayfield di cư vào Nam 3 September 1954

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

….

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

….

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

…..

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

….

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

….

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

….

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

người công giáo bỏ đi khỏi vùng do CS kiểm soát giữa đêm đen nở nụ cười khi thuyền của họ cặp được vào tàu đổ bộ của Pháp mà sẽ đưa họ đến nơi tự do. Khoảng năm 1954.

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

các thủy thủ Pháp giúp người tỵ nạn VN kéo thuyền của họ vào tàu đổ bộ của Hải quân ở Vạn Lý. Mặc cho những cảnh báo và hạn chế bởi công an của Việt Minh, hàng ngàn người công giáo trong vùng do CS kiểm soát đã lũ lượt di cư vào miền Nam để tái định cư ở các vùng không theo chế độ Cộng sản.

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

….

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

….

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

….

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

….

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

….

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Hà Nội 1954 sau Hiệp định Genève. Xin làm nô lệ cho Nga, Tầu Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt. (thơ Tố Hữu)

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Man looking at posters of new leaders shortly before Communist takeover of city from the French. Oct 1954

Hà Nội 1954 (Góc nhìn của người di cư vào Nam)

Hà Nội 1954 sau Hiệp định Genève. Xin làm nô lệ cho Nga, Tầu Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt. (thơ Tố Hữu)

Theo 36Phophuong

Có thể bạn sẽ thích
Loading...