Luật pháp ngày xưa

Luật pháp nước ta ngày xưa rất nghiêm, tội nhân có thể bị trừng phạt bằng 5 cách:

1-Suy (đánh bằng roi), 2-Trượng (đánh bằng gậy), 3-Ðồ (bắt đi làm việc công) 4- Lưu (đầy đi xa), 5- Tử (chết)

Một toà án ngày xưa
Một toà án ngày xưa
Hỏi cung
Hỏi cung
thú tội
thú tội
Tội nhân nghe tuyên án
Tội nhân nghe tuyên án
Một ông quan đang xử
Một ông quan đang xử
ăn cắp bị phạt đòn
ăn cắp bị phạt đòn
ăn cắp bị phạt đòn
ăn cắp bị phạt đòn
ăn trộm bị phạt đòn (vở kịch)
ăn trộm bị phạt đòn (vở kịch)
tù nhân bị đi đày
tù nhân bị đi đày
tội tử hình
tội tử hình
Có thể bạn sẽ thích
Loading...