Xe kéo ngày xưa

Xe kéo là một phương tiện di chuyển rất hợp thời trang vào lúc xưa. Xin đọc bài viết về lịch sử của chiếc xe kéo để nắm thêm chi tiết.

Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Saigon
Phu kéo xe ở Saigon
Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Hà Nội
Phu kéo xe ở Hà Nội
Đội xe kéo ngày xưa
Đội xe kéo ngày xưa
Xe kéo ngày xưa
Xe kéo ngày xưa
Xe kéo ngày xưa
Xe kéo ngày xưa
Phu Xe kéo Sài Gòn xưa
Phu Xe kéo Sài Gòn xưa
Xe kéo Sài Gòn xưa
Xe kéo Sài Gòn xưa
Xe kéo Sài Gòn xưa
Xe kéo Sài Gòn xưa
Xe kéo tại Lạch Tray
Xe kéo tại Lạch Tray

Những người đàn bà làm phu kiệu

Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn
Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn
Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn
Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn
Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn
Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn
Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn
Những người đàn bà làm phu kiệu Đồ Sơn
Phu kiệu ngồi nghỉ
Phu kiệu ngồi nghỉ

 

Có thể bạn sẽ thích
Loading...