Ðường qua ải Nam Quan

Ðường qua ải Nam Quan

Các vị sư

Các vị sư

Một ngôi chùa ở Hải Phòng

Một ngôi chùa ở Hải Phòng

Một ngôi chùa ở Hưng Yên

Một ngôi chùa ở Hưng Yên

Một ngôi chùa ở Hải Phòng

Một ngôi chùa ở Hải Phòng

Vịnh Hạ Long thời xưa

Vịnh Hạ Long

Mũi Ðồ Sơn

Mũi Ðồ Sơn

Hòn Gai

Hòn Gai

Miền quê Nam Ðịnh

Miền quê Nam Ðịnh

Ải Nam Quan

Ải Nam Quan

Ruộng lúa

Ruộng lúa

Sơn Tây

Sơn Tây

Thái Hà

Thái Hà

Một làng bị ngập

Một làng bị ngập

Hải Phòng ngày xưa

Hải Phòng ngày xưa

Bức tượng Jules Ferry (1904)

Bức tượng Jules Ferry (1904)

Bức tượng Jules Ferry

Bức tượng Jules Ferry

Ðại lộ Paul-Bert

Ðại lộ Paul-Bert

miền quê Hải Phòng

miền quê Hải Phòng

Ðiệu múa dân tộc

Ðiệu múa dân tộc

Một bến tàu

Một bến tàu

Phố người Tàu ở Hải Phòng

Phố người Tàu ở Hải Phòng

Thành Phố Hải Phòng thời Pháp

Thành Phố Hải Phòng thời Pháp

Trường đua ngựa tại Hải Phòng

Trường đua ngựa tại Hải Phòng

Thành Phố Cảng Hải Phòng

Thành Phố Cảng Hải Phòng

Đua tàu tại Hải Phòng

Đua tàu tại Hải Phòng

Bưu điện Hà Nội

Bưu điện Hà Nội

Trường đua ngựa Hà Nội

Trường đua ngựa Hà Nội

Triển lãm Hà Nội (1902)

Triển lãm Hà Nội (1902)

Triển lãm Hà Nội (1902)

Triển lãm Hà Nội (1902)

Nhà Ga Hà Nội

Nhà Ga Hà Nội

Ga Hà Nội

Ga Hà Nội

Chợ Đồng Xuân

Chợ Đồng Xuân

Thảo cầm viên Hà Nội

Thảo cầm viên Hà Nội

Thảo cầm viên ngày xưa

Thảo cầm viên ngày xưa

Phố Huế ở Hà Nội thời xưa

Phố Huế ở Hà Nội

Tượng "La France" tại Hà Nội

Tượng “La France” tại Hà Nội

Văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội thời xưa

Văn miếu Quốc Tử Giám

Nhà sàn nổi trên sông tại Hà Nội xưa

Nhà sàn nổi trên sông tại Hà Nội xưa

Phố hàng nón

Phố hàng nón

Cầu Long Biên thời Pháp

Cầu Long Biên thời Pháp

Một khu phố tại Hà Nội

Một khu phố tại Hà Nội

Một-khu-phố-Hà-Nội-thời-Pháp

Một-khu-phố-Hà-Nội-thời-Pháp

Nhà hát lớn Hà Nội

Nhà hát lớn Hà Nội

Ðường Paul Bert

Ðường Paul Bert

Xe điện tại Việt Nam thời Pháp thuộc 1901

Xe điện tại Việt Nam thời Pháp thuộc 1901

Tháp Hòa Phong, di tích còn lại của chùa Báo Ân

Tháp Hòa Phong, di tích còn lại của chùa Báo Ân

Nhà hát xưa

Nhà hát xưa

Phố cờ đen

Phố cờ đen

Phố hàng quạt

Phố hàng quạt

Rước kiệu quan lớn

Rước kiệu quan lớn

Cảnh ngoài đền Ngọc Sơn

Cảnh ngoài đền Ngọc Sơn