Luật pháp nước ta ngày xưa rất nghiêm, tội nhân có thể bị trừng phạt bằng 5 cách:

1-Suy (đánh bằng roi), 2-Trượng (đánh bằng gậy), 3-Ðồ (bắt đi làm việc công) 4- Lưu (đầy đi xa), 5- Tử (chết)

Một toà án ngày xưa

Một toà án ngày xưa

Hỏi cung

Hỏi cung

thú tội

thú tội

Tội nhân nghe tuyên án

Tội nhân nghe tuyên án

Một ông quan đang xử

Một ông quan đang xử

ăn cắp bị phạt đòn

ăn cắp bị phạt đòn

ăn cắp bị phạt đòn

ăn cắp bị phạt đòn

ăn trộm bị phạt đòn (vở kịch)

ăn trộm bị phạt đòn (vở kịch)

tù nhân bị đi đày

tù nhân bị đi đày

tội tử hình

tội tử hình