Các vị vua chúa triều đại nhà Nguyễn

Hình ảnh các vị vua chúa triều đại nhà Nguyễn

Vào thời đại phong kiến, chỉ cần nhìn mặt vua là cũng có thể rơi đầu vì chỉ muốn ám sát vua nên mới muốn biết mặt vua như thế nào mà thôi. Cũng nhờ vào cái tục lệ nầy mà xưa kia vua Lê Lợi đã thoát chết khi bị quân Minh vây, chỉ cần vua mặc quần áo thường là có thể chạy thoát vì không ai biết mặt vua ra sao.

Dưới thời Pháp thuộc, các ông Vua Việt Nam đã trở thành những “tài tử” nổi tiếng để Pháp bán bưu thiệp, thời đó phải coi là một nhục quốc thể. Nhưng cũng “nhờ” vào đó mà ngày nay chúng ta mới biết được khuôn mặt của các vì vua.

Vua Gia Long (1802-1820)

Vua Gia Long, người thành lập Triều đại nhà Nguyễn
Vua Gia Long, người thành lập Triều đại nhà Nguyễn
Hoàng tử Cảnh (hình vẽ bên Pháp bởi họa sĩ Maupérin vào năm 1787)
Hoàng tử Cảnh (hình vẽ bên Pháp bởi họa sĩ Maupérin vào năm 1787)

Vua Minh Mạng (1820-1840)

Vua Minh Mạng
Vua Minh Mạng
Ấn của vua Minh Mạng
Ấn của vua Minh Mạng
Lăng vua Minh Mạng ở Huế
Lăng vua Minh Mạng ở Huế
Cổng vào lăng vua Minh Mạng
Cổng vào lăng vua Minh Mạng

Vua Tự Ðức (1847-1883)

Vua Tự Ðức
Vua Tự Ðức
Các bà vợ vua Tự Ðức sống đến đầu thế kỷ thứ 20
Các bà vợ vua Tự Ðức sống đến đầu thế kỷ thứ 20

Vua Hàm Nghi (1884-1885)

Vua Hàm Nghi
Vua Hàm Nghi
Di ảnh vua Hàm nghi thờ tại lâu đài De la Nauche (France)
Di ảnh vua Hàm nghi thờ tại lâu đài De la Nauche (France)
Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)
Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)
Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)
Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)
Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie
Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie
Dân chúng chờ đợi xe đám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie
Dân chúng chờ đợi xe đám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie
Ngôi mộ của vua Hàm Nghi ở làng Thonac (France
Ngôi mộ của vua Hàm Nghi ở làng Thonac (France

Vua Ðồng Khánh (1885-1889)

Vua Ðồng Khánh
Vua Ðồng Khánh

Vua Thành Thái (1889-1907)

Từ trái sang phải, 3 hoàng tử: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm. Các em của Vua Thành Thái (1891)
Từ trái sang phải, 3 hoàng tử: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm. Các em của Vua Thành Thái (1891)
Hai người vợ của vua Thành Thái
Hai người vợ của vua Thành Thái
Các anh em của vua Thành Thái và các ông thầy (phụ đạo)
Các anh em của vua Thành Thái và các ông thầy (phụ đạo)
Vua Thành Thái
Vua Thành Thái
Vua Thành Thái trong triều phục
Vua Thành Thái trong triều phục
Vua Thành Thái trong lúc còn tại vị
Vua Thành Thái trong lúc còn tại vị
Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
Vua Thành Thái và em tới thăm quan toàn quyền (1900)
Vua Thành Thái và em tới thăm quan toàn quyền (1900)
Vua Thành Thái và em tới thăm quan toàn quyền (1900)
Vua Thành Thái và em tới thăm quan toàn quyền (1900)
Cựu hoàng Thành Thái về thăm Huế lần cuối (1953)
Cựu hoàng Thành Thái về thăm Huế lần cuối (1953)
Vua Bảo Ðại đến thăm cựu hoàng Thành Thái tại Saigon (1953)
Vua Bảo Ðại đến thăm cựu hoàng Thành Thái tại Saigon (1953)
Hoàng hậu Từ Minh, thân mẫu cựu hoàng Thành Thái
Hoàng hậu Từ Minh, thân mẫu cựu hoàng Thành Thái
Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái
Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái

Vua Duy Tân (1907-1916)

Vua Duy Tân (5-9-1907)
Vua Duy Tân (5-9-1907)
Vua Duy Tân (19-9-1907)
Vua Duy Tân (19-9-1907)
Vua Duy Tân
Vua Duy Tân
Vua Duy Tân (1907)
Vua Duy Tân (1907)
Vua Duy Tân (năm 30 tuổi)
Vua Duy Tân (năm 30 tuổi)
Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân
Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân
Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)
Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)
Duy Tân và các anh chị em
Duy Tân và các anh chị em

Vua Khải Ðịnh (1916-1925)

Vua Khải Ðịnh
Vua Khải Ðịnh
Vua Khải Ðịnh
Vua Khải Ðịnh
Vua Khải Ðịnh
Vua Khải Ðịnh
Vua Khải Ðịnh
Vua Khải Ðịnh
Vua Khải Ðịnh
Vua Khải Ðịnh
Vua Khải Ðịnh và thái tử Vĩnh Thụy tại Paris năm 1922
Vua Khải Ðịnh và thái tử Vĩnh Thụy tại Paris năm 1922
Bà Ân phi Hồ Thị Chỉ, vợ của vua Khải Định (theo ông Nguyễn Duy Chính ở VN)
Bà Ân phi Hồ Thị Chỉ, vợ của vua Khải Định (theo ông Nguyễn Duy Chính ở VN)

Vua Bảo Ðại (1925-1945)

Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai)
Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai)
Thái tử Vĩnh Thụy  (1925)
Thái tử Vĩnh Thụy (1925)
Vua Bảo Ðại
Vua Bảo Ðại
Vua Bảo Ðại
Vua Bảo Ðại
Vua Bảo Ðại và Hoàng hậu Nam Phương
Vua Bảo Ðại và Hoàng hậu Nam Phương
Hoàng hậu Nam Phương, vợ của vua Bảo Ðại
Hoàng hậu Nam Phương, vợ của vua Bảo Ðại
Hoàng hậu Nam Phương
Hoàng hậu Nam Phương
Vua Bảo Ðại
Vua Bảo Ðại
Vua Bảo Ðại trong một buổi lễ năm 1933
Vua Bảo Ðại trong một buổi lễ năm 1933
Cựu hoàng Bảo Ðại bên Pháp (tháng 12 năm 1995)
Cựu hoàng Bảo Ðại bên Pháp (tháng 12 năm 1995)
Cựu hoàng Bảo Ðại và chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bửu
Cựu hoàng Bảo Ðại và chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bửu
Chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bửu
Chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bửu
Thái tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
Thái tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
Thái tử Bảo Long và các quan đại thần
Thái tử Bảo Long và các quan đại thần

Những người trong hoàng tộc

Một Hoàng Thái hậu (không biết tên gì)
Một Hoàng Thái hậu (không biết tên gì)
Ðám ma mẹ vua (không biết của ai) (1908)
Ðám ma mẹ vua (không biết của ai) (1908)
Ðám ma mẹ vua (không biết của ai) (1908)
Ðám ma mẹ vua (không biết của ai) (1908)

HinhanhVietNam.com sưu tầm từ Free.fr

Có thể bạn sẽ thích
Loading...