Nghề đưa thư thời Phong kiến

Ngày xưa dưới thời phong kiến, vấn đề đưa tin là chỉ có trong lãnh vực triều đình mà thôi. Dân chúng thì chỉ có thể chờ cơ hội để nhờ người này hay người nọ mang thư giùm. Người Pháp có công trong việc tạo ra một hệ thống đưa tin cho toàn dân.

Nghề đưa thư vào thời này hơi nguy hiểm vì lãnh thổ Việt Nam còn nhiều rừng rú, nơi ẩn náu nhiều thú dữ, nhất là cọp. Có rất nhiều người phát thư bị cọp vật trong khi hành nghề.

Một đoàn xe chở thơ Saigon Can-Tho
Một đoàn xe chở thơ Saigon – CanTho
Xe phát thơ Saigon Tay Ninh
Xe phát thơ Saigon Tay Ninh
Ðoàn vận tải thơ bằng chân!
Ðoàn vận tải thơ bằng chân!
Nghỉ ngơi
Nghỉ ngơi
Công tác chuẩn bị trước khi lên đường phát thư
Công tác chuẩn bị trước khi lên đường phát thư
Cọp mò vào làng dân
Cọp mò vào làng dân
Bẫy cọp
Bẫy cọp
Một con cọp bị bắt (1937)
Một con cọp bị bắt (1937)
Một con cọp bị giết
Một con cọp bị giết
Nhiều khi phải đi bằng voi để tránh gặp thú dữ
Nhiều khi phải đi bằng voi để tránh gặp thú dữ

Chổ trú đêm trong rừng cho mấy người phát thơ
Chổ trú đêm trong rừng cho mấy người phát thơ

HinhanhVietNam.com theo free.fr

Có thể bạn sẽ thích
Loading...