Trụ sở của hãng xăng dầu Shell năm 1965

Trụ sở của hãng xăng dầu Shell năm 1965. Shell chiếm hơn 60% thị phần xăng dầu miền Nam trong thập niên 1960s. Hiện nay tòa nhà này thuộc về Petrolimex.  Ít ai biết năm 1952-1953, tại số 7 đại lộ Thống Nhứt (Lê Duẩn) cũng là nơi ở của nhân viên hãng Shell. Sau 1954 thì trở thành Phủ Thủ Tướng (VNCH) đến tận 1975 và bây giờ là Văn Phòng Chính Phủ tại TP.HCM.  Ảnh: Charles F. Rauch, Jr. Collection
Trụ sở của hãng xăng dầu Shell năm 1965. Shell chiếm hơn 60% thị phần xăng dầu miền Nam trong thập niên 1960s. Hiện nay tòa nhà này thuộc về Petrolimex.
Ít ai biết năm 1952-1953, tại số 7 đại lộ Thống Nhứt (Lê Duẩn) cũng là nơi ở của nhân viên hãng Shell. Sau 1954 thì trở thành Phủ Thủ Tướng (VNCH) đến tận 1975 và bây giờ là Văn Phòng Chính Phủ tại TP.HCM.
Ảnh: Charles F. Rauch, Jr. Collection
Xin bạn tích dấu sao

You might also like

Chúng tôi muốn nghe ý kiến/đóng góp của bạn!

Chúng tôi muốn nghe ý kiến/đóng góp của bạn!

Chia sẻ cũng là một cách để bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử!